Az ABC Alapítványt az Alapító azon törekvése hívta életre, hogy:

  • a speciális nevelési igényű (SNI), testi – (különösen kerekesszékkel közlekedő), és szellemi fogyatékossággal élő kiskorú gyermekek vagy fiatalkorú felnőttek, illetve az ezen csoporttal foglalkozó pedagógusok, gondozók, intézmények, civil szervezetek támogatása által ezen csoport igényeinek hatékonyabb felismerése, több szempontú segítése és nyomon követése, életminőségének javítása, a képességeik kibontakoztatása és társadalmi hasznosulása elősegíthető legyen; valamint

  • a követeléskezeléssel foglalkozó pénzügyi vállalkozások által megvásárolt követelésekkel érintett ingatlanok szociálisan nehéz helyzetbe került tulajdonosainak, bérlőinek, használóinak folytonos lakhatása az Alapítvány támogatásán keresztül megvalósulhasson.